Costellazione Manga är en resa mellan manga, anime och astronomi, som byggs på ett gemensamt språk: de kulturella referenser som finns i serier och animationer. Tack vare detta kan man enkelt kommunicera astrofysiska begrepp till allmänheten.

Sista utgåva av Costellazione Manga var på Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 21 april 2018, när mötte Costellazione Manga för första gången den svenska publiken. Sammankosten leddes av Daria Dall'Olio och Yvette Gustafsson, som tecknar för tidskriften Populär Astronomi. Mötet ägde rum på Cafè Sirius i bokhandeln SF Bokhandeln.

Se mer på vår engelska hemsida.