Costellazione Manga är en resa mellan manga, anime och astronomi, som byggs på ett gemensamt språk: de kulturella referenser som finns i serier och animationer. Tack vare detta kan man enkelt kommunicera astrofysiska begrepp till allmänheten.

Costellazione Manga mötte för första gången den svenska publiken på Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 21 april 2018. Sista ugtåva ägde rum den 2 october 2020 med en special på Sailor Moon (på italienska).

Se mer på vår engelska hemsida.