Costellazione Manga är en resa mellan manga, anime och astronomi, som byggs på ett gemensamt språk: de kulturella referenser som finns i serier och animationer. Tack vare detta kan man enkelt kommunicera astrofysiska begrepp till allmänheten.

Nästa utgåva av Costellazione Manga i Sverige kommer at äga rum på A-HA! Art x Science Festival i Göteborg, den 21 november 2018. Mötet ska vara på engelska och ledas av Daria Dall'Olio och Yvette Gustafsson, som tecknar för tidskriften Populär Astronomi.

Costellazione Manga mötte för första gången den svenska publiken på Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 21 april 2018. Mötet ägde rum på Cafè Sirius i bokhandeln SF Bokhandeln.

Se mer på vår engelska hemsida.